Pranešimų konkursas

PRANEŠIMŲ KONKURSO LAUREATAI

Mieli pranešimų konkurso „Lietuvos vaikų balsas“ dalyviai, mokytojai, stebėtojai (sekėjai),

Konkurse dalyvavo 31 Lietuvos vaikas, išreiškęs savo nuomonę labai skirtingomis temomis… Mokiniai pasidžiaugė turį mylinčius tėvelius, mylimus augintinius, širdžiai mielą veiklą, inovatyvią mokymosi įrangą. Buvo minčių apie santarvės su savimi ir santarvės šeimoje bei pasaulyje reikšmingumą. Minčių, aktualizuojančių smurto ir patyčių, virtualios realybės pasekmes. Dalintasi susirūpinimu dėl sunkumų, su kuriais susiduria mažų mokyklų auklėtiniai. Mokiniai svarstė, ko nori savo ateityje pasiekti, dalinosi įžvalgomis apie trikdžius jaustis laimingam. Išsakė savo nuomonę apie mokslo metų ilginimą.

Džiugina tai, kad sakomos nuomonės iliustruojamos pavyzdžiais bei grindžiamos argumentais, kad problemas lydi patarimai, konkretūs siūlymai, įžvalgos – kaip jas spręsti.

Labai dėkojame visiems Jums už dalyvavimą konkurse. Visos nuomonės yra REIKŠMINGOS. Jūsų balsas yra girdimas.

Visi esate laukiami renginyje, vyksiančiame š. m. gegužės 31 d. LR Seime. Būtina iš anksto užsiregistruoti (nuoroda, kur galite tai padaryti https://goo.gl/forms/HaSYF7MCwjioHrwt2

ir atvykti į Seimą su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu (pasu / tapatybės kortele / mokinio pažymėjimu).

 

Konkurso laureatais skelbiami dalyviai, surinkę daugiausiai vertinimo komisijos balų.

Laureatų sąrašas:

(amžiaus grupė: 1-2 klasė)

1 vieta: BENAS DANISEVIČIUS (Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ priešmokyklinukas; mokytoja Dagna Volkovaitė)

2 vieta: GERTRŪDA VIVIEN DELKUTĖ (Kauno Montesori mokyklos-darželio 2 klasės mokinė; mokytoja Jolita Beinorienė)

3 vieta: UGNĖ PREIMONAITĖ (Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2 klasės mokinė; mokytoja Loreta Pocienė)

 

(amžiaus grupė: 3-4 klasė)

1 vieta: EVA ČIUŽAUSKAITĖ (Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio mokinė; mokytoja Sonata Vilčiauskienė)

2 vieta: AUGUSTĖ STONYTĖ (Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 3f klasės mokinė; mokytoja Teresė Norkienė)

 

(amžiaus grupė: 5-6 klasė)

1 vieta: ARIJUS DOMINAUSKAS (Kauno Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos 6 a klasės mokinys; mokytoja Auksė Petrusevičienė)

2 vieta: DEIMANTĖ GUDAITYTĖ (Alytaus ,,Volungės“ pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinė; mokytoja Vaida Gudaitienė)

3 vieta: SAULINA VASILIAUSKAITĖ (Kauno Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos 6 a klasės mokinė; mokytoja Auksė Petruševičienė)

 

(amžiaus grupė: 7-8 klasė)

1 vieta: GABIJA URBŠYTĖ (Kauno Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos, 8 klasės mokinė; mokytoja Irena Kaklauskienė)

2 vieta: UGNĖ BIELSKYTĖ (Kauno Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinė; mokytoja Irena Kaklauskienė)

3 vieta: GRETA KRIŠTAPAVIČIŪTĖ (VGTU inžinerijos licėjaus 8 klasės mokinė, mokytoja Neringa Reisienė)

(amžiaus grupė: 9-10 klasė)

1 vieta: AGATA ULEVIČ (Vilnius r. Rukainių gimnazijos III G klasės mokinė; mokytoja Jevgenija Jackevič)

2 vieta: UGNĖ TARTĖNAITĖ (Vievio gimnazijos 10 klasės mokinė, mokytoja Irena Baliūnienė)

3 vieta: DIANA BEZUJEVSKYTĖ (Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos IIG klasės mokinė; mokytoja Neringa Boldinienė)

(amžiaus grupė: 11-12 klasė)

1 vieta: SMILTĖ RADZIUKYNAITĖ (Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos IV kl. mokinė; mokytoja Laima Šatienė)

2 vieta: GAJUS LATVĖNAS (Šiaulių profesinio rengimo centro 11 klasės mokinys; mokytoja Faustina Klevinskienė)

3 vieta: JULIJA MARIJA PETRAUSKAITĖ (Vilniaus Antakalnio gimnazijos 11 klasės mokinė; mokytoja Anželika Keršinskienė)

Mykolo Romerio universiteto

Edukologijos ir socialinio darbo instituto įsteigtu prizu apdovanojamas

ARIJUS JUREVIČIUS (Prienų „Žiburio“ gimnazijos 11 klasės mokinys; mokytoja Aušra Deltuvienė)

SVEIKINAME

________________________________________________________________________________
„Lietuvos vaikų balsas“ Dalyvio anketa

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Vaikų pranešimų konkurso „Lietuvos vaikų balsas“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia konkurso organizatorius, tikslą, uždavinius, dalyvius, sąlygas, konkurso laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso organizatoriai – Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas, VO „Gelbėkit vaikus“ ir UAB „Šviesa“ (toliau – Organizatorius).
3. Konkurso koordinatorius ir kontaktinis asmuo: doc. dr. Gražina Čiuladienė, el. paštas: lietuvosvaikubalsas@mruni.eu

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Konkursas skirtas paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Dalyviai kviečiami išreikšti savo nuomonę jiems rūpimais klausimais. Pranešimais siekiama atkreipti suaugusiųjų, ypač politikų, dėmesį į vaiko gyvenimo aktualijas.
5. Konkurso tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybiškai ir atvirai išsakyti savo nuomonę jam rūpimais klausimais.
6. Uždaviniai:
6.1. Skatinti pilietinę drąsą ir aktyvumą;
6.2. Puoselėti vaikų saviraišką ir kūrybiškumą.

III. DALYVIAI

7. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos mokiniai (nuo 6 iki 18 metų).

IV. KONKURSO SĄLYGOS

8. Konkursui pateikiamas pranešimas, kurio tema turi atitikti konkurso tikslą – išreikšti nuomonę rūpimu klausimu (džiugesį, abejonę, nuogąstavimą, prašymą, siūlymą ir kt.)
9. Darbų autoriais gali būti tik pavieniai mokiniai. Vienas mokinys gali būti tik vieno pranešimo autorius.
10. Konkursui pateikiamo pranešimo forma – tekstas, parašytas viename A4 formato lape. Tekste turėtų būti ne daugiau nei 300 žodžių / 2000 spaudos ženklų.
11. Konkursui pateikiamas tekstas gali būti parašytas ranka arba kompiuteriu.
12. Pateikiant pranešimo tekstą užpildoma atskira dalyvio anketa (žr. priedą). Anketą būtina užpildyti didžiosiomis raidėmis ir išsiųsti su pranešimo tekstu.
13. Kiekvienas dalyvis siunčia savo pranešimą Organizatoriui el. paštu lietuvosvaikubalsas@mruni.eu

V. VERTINIMO KRITERIJAI
14. Konkursui pateikti pranešimai vertinami 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 klasių amžiaus grupėse.
15. Organizatorius sudaro vertinimo komisiją iš 5 (penkių) kompetentingų asmenų.
16. Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į:
16.1. minčių dėstymo nuoseklumą;
16.2. argumentų / iliustracijų įtikinamumą;
16.3. kalbos taisyklingumą;
16.4. kūrybiškumą;
16.5. originalumą.
17. Kiekvienoje amžiaus grupėje bus išrinkta po 1 nugalėtoją.
18. Nugalėtojai bus kviečiami perskaityti savo pranešimus konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, vyksiančioje Vilniuje 2017 m. gegužės 31 dieną Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje.
19. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai yra nevertinami.

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

20. Vaikų pranešimai iki 2017 m. gegužės 16 d. siunčiami el. paštu: lietuvosvaikubalsas@mruni.eu (Pranešimų konkursui „Lietuvos vaikų balsas“).
21. Vertinimo komisija 2017 m. gegužės 23 d. skelbia konkurso rezultatus interneto svetainėje http://vaikubalsas.mruni.eu/ bei informuoja konkurso nugalėtojus asmeniškai el. paštu.
22. Konkurso dalyvių ir nugalėtojų pranešimai bus talpinami organizatoriaus tinklapyje http://vaikubalsas.mruni.eu/

VII. RENGINIŲ DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

23. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti vaikų konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, kuri skirta paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną 2017 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos Seime.
24. Nugalėtojai bus apdovanojami atminimo dovanomis, o mokytojams, kurių mokiniai taps laureatais, bus įteikti padėkos raštai.

VIII. KITOS SĄLYGOS

25. Konkurso dalyviai atsiųsdami pranešimus sutinka su konkurso nuostatomis ir perleidžia savo autorines teises į kūrinį konkurso organizatoriams.
26. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse.
27. Organizatorius neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus tekstus.
28. Konkurso dalyviai sutinka, kad foto nuotraukos ar video medžiaga su asmeniniu atvaizdu iš apdovanojimų ceremonijos ar kitų su konkursu susijusių renginių būtų publikuojamos viešai ir naudojamos rinkodaros tikslams.
29. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai informuodamas MRU internetiniame puslapyje (http://vaikubalsas.mruni.eu/)

____________________________