Kvietimas

Numatoma tiesioginė renginio transliacija

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas, VO „Gelbėkit vaikus“ ir UAB „Šviesa“ 2017 m. gegužės 31 dieną kviečia kartu paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Jai pažymėti organizuojami du vaikų konkursai (pranešimų ir piešinių) bei konferencija „Lietuvos vaikų balsas“.

Kaip teigė rašytojas E. de Žirardenas, „Žodžių galia milžiniška. Sėkmingai parinktas žodis ne kartą sustabdė pakrikusią armiją, pralaimėjimą pavertė pergale ir išgelbėjo imperiją“. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos 12 straipsnis numato, kad valstybės dalyvės garantuoja vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, teisę laisvai jas reikšti visais su juo susijusiais klausimais, o 13 straipsnis įtvirtina vaiko teisę reikšti savo nuomonę jam priimtinais būdais.

Konkursų ir konferencijos tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę jam rūpimais klausimais ir atkreipti suaugusiųjų, ypač politikų, dėmesį į vaikų balsą, kuris ne visada girdimas ir išklausomas. Vaikai kviečiami dalyvauti pranešimų ir/ arba piešinių konkursuose.

Pranešimų ir piešinių konkursų nugalėtojai bus pakviesti dalyvauti konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, kuri vyks 2017 m. gegužės 31 dieną Lietuvos Respublikos Seime.

Vaikų pranešimai iki 2017 m. gegužės 16 d. siunčiami el. paštu: lietuvosvaikubalsas@mruni.eu

Vaikų piešiniai iki 2017 m. gegužės 16 d. siunčiami paštu arba pristatomi adresu: Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas (V-252 kab.), Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius.

Norintieji dalyvauti tik konferencijoje iki 2017 m. gegužės 16 d. registruojasi el. paštu lietuvosvaikubalsas@mruni.eu, nurodant konferencijos dalyvių vardą, pavardę, atstovaujamą instituciją ir el. paštą.